Tilleggshøyring av nye tiltak i kommuneplanen

Kommunestyret har vedtatt at nokre nye innspel skal innarbeidast i forslaget til den nye kommuneplanen sin arealdel. Desse er no lagt ut på høyring. Fristen for innspel er satt til 20. november. 

Les høyringsdokumenta.