Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Nå er tida inne for å søke om spelemidlar. Du kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg. 

Søknadsfrist er 10. oktober 2021. 

Les meir om ordninga og søk om midlar.