Tilskot til leikeplassar

Me vil bidra til at byggefelt/nabolag i kommunen skal få oppgradert leike- og ballplassane sine. I tillegg er det viktig med ei god organisering av tilsyn, kontroll og ansvar. Difor har me no oppretta ei driftsordning med ei tilskotsordning der de kan søke om midlar til oppgradering, og få hjelp til å sørge for at leikeplassen er i forsvarleg stand.

Les meir om tilskotet og les driftsavtalen.