TV-aksjonen 2022

I dag var Eyovel Y. Ghezai og Jorunn B. Eia frå TV-aksjonen Rogaland på besøk hos fungerande ordførar. Dei har informert om aksjonen, og høyrt korleis planlegginga går hos oss.

I år går pengane til Leger uten grenser, der fokuset er livreddande helsehjelp og medisin. I tillegg skal pengane gå til å utvikle medisin mot gløymde, dødelege sjukdommar som framleis finns i deler av verda. 

Tema i år

Sammen redder vi liv. 

Dato: søndag 23. oktober

Litt tal

I fjor var Rogaland på 1. plass i Noreg, med mest innsamla pengar. Hjelmeland var på 9. plass i Rogaland.

Viste du at: 

  • 5500 kr kan vaksinere 1 410 barn mot meslingar?
  • 100 000 kr kan gi malariabehandling til 33 333 barn?