Utbrot av infeksjon

Det er for tida eit utbrot av infeksjon med Chlamydophila pneumoniae i kommunen. Det vart oppdaga først blant barn i ungdomsskulealder, men også funnen hjå både yngre og vaksne. Denne bakterien gir ikkje alltid så mykje symptom og mange blir betre av seg sjølv. Andre kan få influensaliknande symptom, med feber, snue, vondt i halsen og ofte ei kraftig tørrhoste. Nokre får lungebetennelse. Symptoma kan komme snikande og varer gjerne i fleire veker. Alvorlegare sjukdom er svært sjeldan, men vanlegare hjå eldre og dei med dårleg immunforsvar.

Smitte

Bakterien smittar gjennom dråpar og sekret frå luftvegane. Ein bør derfor vera påpasseleg med hygiene, vaske hender før mat, ikkje dele drikke og hoste inn i albogen eller eit tørkle. Har barnet ditt feber og hoste bør du halde han eller ho borte frå skulen/barnehagen. 

Frå ein blir smitta til ein blir sjuk kan det gå 3-4 veker.

Behandling

Behandlinga for denne infeksjonen er antibiotika, vanlegvis i form av erytromycin eller doxycyclin, sistnemnde berre for ungdommar og vaksne.

Det er vanskeleg å skilje Chlamydophila frå forkjølelsesvirus utan prøvar. Dersom det går meir enn nokre dagar med ein mild forkjølelse, kan det derfor vera fornuftig å ta kontakt med legen for å sjekke dette i form av ein prøve me tek i nasen. Det tek nokre dagar å få svar på prøven, og dersom den viser at du har denne bakterien, kan det vera fornuftig å vurdere behandling.

Les meir om infeksjonen.

Influensavaksine

Me vil gjerne også nytta anledninga til å minne på at me har fått årets influensavaksiner til legekontoret, og at spesielt risikogruppene er oppfordra til å vaksinere seg. Dette gjeld gravide, alle over 65 år og born og vaksne med diabetes, lungesjukdom, nevrologisk sjukdom, nedsatt immunforsvar eller alvorleg fedme (KMI over 40). Helsepersonell og svinerøktarar er også oppfordra spesielt. Andre kan også få vaksine ved ønske.

Influensavaksine til risikogrupper.

Kontaktinformasjon for legekontoret

For dei som har fastlege her.
Fortrinnsvis, ta kontakt elektronisk via pålogging på www.helsenorge.no
Telefon 51 75 71 00