Utbyggingsavtale Årdal Brygge AS

Utbyggingsavtale Årdal Brygge AS

Hjelmeland kommune kunngjer med dette at det er inngått utbyggingsavtale mellom kommunen og Årdal Brygge AS om utbygging av Årdal Brygge Bustader i Årdal. Avtala omfattar etablering av offentleg og privat infrastruktur og framtidig eigarforhold til desse, samt sikrar at tiltak som er nødvendige for gjennomføring av reguleringsplan kjem på plass.

Les utbyggingsavtalen med Årdal Brygge.