Varsel om planarbeid - Gang og sykkelveg FV 633, Årdalstunet-Bøen, Årdal

Statens Vegvesen varslar oppstart av detaljregulering av gang-og sykkelveg langsmed fylkesveg 633 Kyrkjevegen i Årdal. Planen skal binde saman tidlegare regulert gangfelt mellom Årdalstunet og Bøen.

 Heile varselet, kartutsnitt og meir info finn de på Statens Vegvesen sine nettsider

Merknader til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

Statens Vegvesen, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller firmapost-vest@vegvesen.no
Merkast saksnummer 18/265212
Merknadsfrist 02.09.2019
 

Plan og forvaltning