Varsling - MOWI søkjer konsesjon på ny lokalitet, Prestholmen, Fisterfjorden.

Mowi Norway South AS søkjer om løyve jf. akvakulturloven til etablering av nytt semilukka produksjonsanlegg for laks sør for Prestholmen i Fisterfjorden. Anlegget vil gjelde produksjon av post-smolt. Omsøkt volum er på 1560 tonn årleg produksjon.

Her finn du søknad med alle vedlegg

Merknader sendast til:

Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland,

Via elektronisk skjema eller til postmottak@hjelmeland.kommune.no. 

Høyringsfrist er 30.09.2019.