Vatningsforbodet er oppheva

Vatningsforbodet er no oppheva for abonnentar tilknytt Fister og Årdal vassverk.