Velkommen til barselgruppe hausten 2020

Det vart ei brå avslutning i vår, no ønskjer vi alle som har born under eit år velkommen til barselgruppe på Spinneriet, 2. etasje frå kl. 13:00-14:30. Der har vi god plass til å overhalde korona reglane. 

Me ønskjer at de tek med dykk noko å legge barnet på og eigne leiker til barnet. 

Datoane vert:

  • 24.august
  • 7.september ( obs: 2 veker til neste gong)
  • 28.september
  • 12.oktober
  • 26.oktober
  • 9.november
  • 23 november
  • 7.desember