Velkommen til hydrogenkonferanse

Hydrogen - grøn energi for framtida? No er det snart eit år til fyrste hydrogenferja i verda vert sett i trafikk over Jøsenfjorden. På konferansen 10. mars set me søkelys på hydrogen som energikjelde og på lavutsleppsamfunnet generelt. 

Sjå fullstendig program og kven som er foredragshaldarar. (PDF, 3 MB)

Meld deg på til postmottak@hjelmeland.kommune.no allereie i dag. 

Pris er 400kr pr. pers.