Vatningsforbodet i Årdal og på Fister er oppheva. 
 

Ein mann i 30-åra med folkeregistrert adresse i Hjelmeland har testa positivt for koronavirus. Han oppheld seg i ein annan kommune og vil bli følgt opp der. Det er ukjend smitteveg. Det er éin person i karantene i Hjelmeland grunna nærkontakt.

I løpet va juni vil Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) gjennomføra kartlegging av artsrike blomsterenger i delar av kommunen. Kartlegginga skjer i veke 24. Artsrike enger kan vera både slåttemarker og beitemarker som ikkje er fulldyrka, dvs. ikkje isådd, gjødsla med kunstgjødsel og/eller sprøyta, og kan og omtalast som blomstereng eller seminaturleg eng. 

I starten av kommunestyremøte torsdag 17. juni kjem det først ei orientering frå Hjelmeland Sparebank kl. 15:00 etterfulgt av Reisemål Ryfylke kl. 15:30. Kommunestyremøtet startar ca. 16:00. 

Eika Landskap AS varslar på vegne av Reidar Helgesen oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr 1 bnr 4 Hetlevik, Randøy. Planen skal leggje til rette for glamping/reiseliv/turisme

Den 5. juni 2021 vart det vedteke eit midlertidig forbod mot "rulling" med russebussar i 12 kommunar i Sør-Rogaland grunna eit nytt smitteutbrot i miljøet, det gjeld til og med torsdag 17. juni. Mange er i isolasjon og karantene etter utbrotet, men det er sannsynleg at vedtaket kan ha forhindra vidare smitte.

Viser til tidlegare varsel om reguleringsplanarbeid for gangveg mellom Vågavegen og gangvegen langs Prestøyra, Hjelmeland

Det er behov for å utvide planområdet vidare opp mot fylkesvegen, Vågavegen.
Utvidingsarealet framgår av varslingsbrev. 

Dersom kommunen ikkje får meir koronasmitte enn me har i dag, vil barnehagane og skulane gå til grønt nivå frå i dag, torsdag 27. mai. Ved den minste endring av smittetrykket i kommunen, vert nivået heva til gult eller raudt nivå. Både barnehagane og skulane må planlegga for å skifta til gult og raudt nivå på kort varsel.

Areal-og forvaltningsutvalet vedtok 12.05.2021 i sak 35/21 å leggje forslag til R180 Detaljreguleringsplan for gangsti mellom Nordbygda-Burmavegen, Tverrsvinten,  ut til offentleg ettersyn.