Det er innført vatningsforbod for alle knytt til Skiftunvassverk. Dette betyr at i tida framover ønsker me ikkje at det blir føretatt vatning med spreiar eller slange. Blomster kan du vatna med kanne, og ungane kan sjølvsagt få vatn i plaskebassenga sine.

No er det sommartid og det betyr for dei aller fleste ferietid. Det gjeld også for legane, og her har me laga ei oversikt over ferien deira. 

Kommunane på Jæren og Dalane, i tillegg til Strand, har alle vedtatt å forlenge rulleforbodet. Dette på grunn av fortsatt rulling til tross for at russen i utgangspunktet sa dei ikkje skulle fortsette russefeiringa etter 23. juni. Russ i våre kommunar har flytta festen til andre kommunar, og dette har på ny ført til auka smitte. 

Av dei 17 nærkontaktane til den tidlegare meldte smitta har me fått svar på 12 av desse, medan 5 prøvar må stå over til analyse seinare i dag grunna kapasitetsproblem på laben. Ein av nærkontaktane, eit barn, har testa positiv for koronavirus. Barnet har ingen nærkontaktar ut over dei som allereie er i karantene, og barnet er ikkje relatert til barnehagen i Årdal. 

Ein mann i 30-åra med folkeregistrert adresse i Hjelmeland har testa positivt for koronavirus. Han oppheld seg i ein annan kommune og vil bli følgt opp der. Det er ukjend smitteveg. Det er éin person i karantene i Hjelmeland grunna nærkontakt.

I løpet va juni vil Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) gjennomføra kartlegging av artsrike blomsterenger i delar av kommunen. Kartlegginga skjer i veke 24. Artsrike enger kan vera både slåttemarker og beitemarker som ikkje er fulldyrka, dvs. ikkje isådd, gjødsla med kunstgjødsel og/eller sprøyta, og kan og omtalast som blomstereng eller seminaturleg eng. 

I starten av kommunestyremøte torsdag 17. juni kjem det først ei orientering frå Hjelmeland Sparebank kl. 15:00 etterfulgt av Reisemål Ryfylke kl. 15:30. Kommunestyremøtet startar ca. 16:00. 

Dersom kommunen ikkje får meir koronasmitte enn me har i dag, vil barnehagane og skulane gå til grønt nivå frå i dag, torsdag 27. mai. Ved den minste endring av smittetrykket i kommunen, vert nivået heva til gult eller raudt nivå. Både barnehagane og skulane må planlegga for å skifta til gult og raudt nivå på kort varsel.

Kvifor har me ikkje meir heimeskule? Kan eg vera saman med bestevennen min som går i en annan klasse? Kor lett smittar eigentleg viruset i klasserommet? Kva er eigentleg ein nærkontakt? Dette og mykje meir svarar dei på i filmen under her. Filmen passar like godt til barn, som til vaksne.