Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
SLT- og folkehelsekoordinator 404 39 154
Turistvert
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050
Prosjektleder - Hjelmeland med Ryfast 404 39 012
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering 404 39 005
Rådmann 488 98 353
Kommunalsjef oppvekst 404 39 170
Jurist/politisk sekretær 404 39 016

Aktuelt

  • 08.04.2020 Gode hyttefolk i kommunen
    Sidan slutten på februar har me skjøna at verda, landet vårt og kommunen er i ein vanskeleg situasjon på grunn av koronaviruset. Som eit resultat av dette la den norske regjeringa 15. mars ned...
  • 06.04.2020 Høyring ruspolitisk plan 2020-2023
    Kommunestyret har vedteke å legga framlegg til ruspolitisk/alkoholpolitisk plan ut til høyring. Planen omhandlar mål og tiltak for rusførebygging og ramer for tildeling av salsløyve/skjenkeløyve...
  • 06.04.2020 Ordføraren sin møteplan
  • 03.04.2020 Send oss sikker digital post
    No kan du sende oss sikker digital post. Du kan altså sende oss meldingar og dokument elektronisk, sjølv om dei innheld personsensitive opplysningar som personnummer, sjukdom eller anna.

Kalender