Oversikt over tilsette - Hjelmeland kommune

Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
SLT- og folkehelsekoordinator 404 39 154
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering 404 39 005
Rådmann 488 98 353
Kommunalsjef oppvekst 404 39 170
Jurist/politisk sekretær 404 39 016

Aktuelt

 • 05.12.2018 Siste frist for gratis HPV-vaksine
  Tilbodet om gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller seinare er tidsavgrensa og består av tre vaksinedosar gitt i løpet av 6-12 månadar. Siste frist for å starte vaksinasjon er desember...
 • 05.12.2018 Helsebadinga tek juleferie
  Badinga for småbarn, ungdom og vaksne (helsebadinga) er over for i år. Me startar opp att måndag 7. januar 2019.
 • 26.11.2018 Framlegg til budsjett og økonomiplan på høyring
  Formannskapet behandla i møte 20. november forslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022. I samsvar med kommunelova § 45 vert formannskapet sitt framlegg med underlagsdokument no lagt ut på...
 • 16.11.2018 Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar
  Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Ordninga skal vere eit verkemiddel for å betre sjansane for at fleire barn og ungdom skal få...

Kalender