Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
SLT- og folkehelsekoordinator 404 39 154
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering 404 39 005
Rådmann 488 98 353
Kommunalsjef oppvekst 404 39 170
Jurist/politisk sekretær 404 39 016

Aktuelt

  • 15.10.2019 Farmen-garden 2020
    Har du kommunen sin finaste og mest gøymte gard? Kanskje er det din gard me får sjå på tv? Me har fått spørsmål om me har tips til ein gard dei kan nytta og me treng di hjelp!
  • 14.10.2019 Ordføraren sin møteplan
  • 12.10.2019 Bading
    No på måndag startar bading opp igjen etter haustferien. Måndagar er det bading i oppvarma basseng for dei under skulealder og vaksne. Tysdag er det bading for 1.-3. klasse. Onsdag er det for dei...
  • 11.10.2019 Godkjent detaljreguleringsplan - R157 Bønardalen hyttefelt
    I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har kommunestyre i sak 04/19 den 20.02.20019 godkjent Detaljreguleringsplan R157 Bønardalen hyttefelt, Årdal. Planen er ein detaljplan og gir rom for 25...

Kalender