Oversikt over tilsette


Tilsette - Årdal omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Årdal omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Einingsleiar Årdal omsorgsenter 404 39 089
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar - fagansvarleg Oasen 51 75 90 00
Assistent 51 75 98 00
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeider
Sjukepleiar 51 75 90 00
Frisør
Vikar/assistent
Sjukepleiar (vikar)
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent (vikar)
Sjukepleiar - fagansvarleg Bøen 51 75 90 00
sykepleier
Assistent
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar (vikar) 404 39 099
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Hjelpepleiar 404 39 099
Sjukepleiarstudent
Sjukepleiar
Assistent 51 75 90 00
Ergoterapeut (i permisjon) 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeider
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sykepleier
Helsefagarbeider
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar (vikar) 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Aktivitør 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Pleieassistent 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00