Oversikt over tilsette


Tilsette - Årdal omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Årdal omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar
Pleieassistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar - fagansvarleg Oasen 51 75 90 00
Assistent 51 75 98 00
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Kontormedarbeidar 404 39 099
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeider
Leiar heimetenesta 404 39 091
Tilkallingsvikar
Sjukepleiar 51 75 90 00
Vikar/assistent
Sjukepleiar (vikar)
Fagarabeidar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent (vikar)
Sjukepleiar - fagansvarleg Bøen 51 75 90 00
sjukepleiar
Assistent
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar (vikar) 404 39 099
Assistent 51 75 90 00
Sjukepleiarstudent
Pleieassistent 51 75 90 00
Helsefagarbeidar
Hjelpepleiar
Ergoterapeut (i permisjon) 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Sjukepleiar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar (vikar) 51 75 90 00
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent
Assistent 51 75 90 00
Spesialsjukepleiar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00