Oversikt over tilsette


Tilsette - Årdal omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Årdal omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar
Assistent
Pleieassistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sykepleier
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar - fagansvarleg Oasen
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent
Kontormedarbeidar 404 39 099
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Frisør
Lærer (student) 481 09 148
Sjukepleiar (vikar)
Fagarabeidar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent (vikar)
Sjukepleiar - fagansvarleg Bøen 51 75 90 00
sjukepleiar
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar (vikar) 404 39 099
Einingsleiar Årdal omsorgsenter 404 39 089
Helsefagarbeidar
Assistent
Assistent 51 75 90 00
Assistent
Sjukepleiarstudent
Pleieassistent 51 75 90 00
Helsefagarbeidar
Hjelpepleiar
Ergoterapeut 51 75 90 00
Helsefagarbeider
Assistent 51 75 90 00
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Helsefagarbeidar (vikar) 51 75 90 00
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Spesialsjukepleiar
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00