Oversikt over tilsette


Tilsette - Fister skule

Ansatte i avdelingen Fister skule
Namn Tittel Telefon E-post
Vikar
Kontaktlærar
Lærar
Assistent
Lærar
Lærar
Miljøterapeut 994 78 184
Lærar
barne- og ungdomsarbeider
Adjunkt med tilleggsutdanning 404 39 215
Lærar
Rektor Fister skule 934 83 830
Lærar
SFO leiar 404 39 219
Medarbeider
Assistent SFO
Lektor
Lærar
Mijøarbeider
Kontaktlærar
Tilkallingsvikar
Kontaktlærar
Lærar
Miljøterapeut