Oversikt over tilsette


Tilsette - Fister skule

Ansatte i avdelingen Fister skule
Namn Tittel Telefon E-post
Vikar
Kontaktlærar
Lærar
Assistent
Lærar
Lærar
Miljøterapeut 994 78 184
Lærar
Miljøarbeidar
Lærar
Lærar
Rektor Fister skule 934 83 830
Lærar
SFO leiar
Medarbeider
Assistent SFO
Lektor
Lærar u/ godkjent utdanning
Mijøarbeider
Kontaktlærar
Tilkallingsvikar
Lærar
Miljøterapeut