Oversikt over tilsette


Tilsette - Bygg og anlegg

Ansatte i avdelingen Bygg og anlegg
Namn Tittel Telefon E-post
Miljøarbeidar
VA-sjef IVAR IKS 475 09 581
Arbeidsleiar 404 39 141
Reinhaldar
Reinhaldar
Teknisk drift veg 404 39 142
renholder 51 75 90 00
kokk
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Ingeniør 404 39 131
Saksbehandlar vatn og avlaup 990 24 647
Brannsjef 404 39 125
Reinhaldar 404 39 136
Reinhaldar
Reinhaldar
Feier
Einingsleiar bygg og anlegg 404 39 130
Teknisk drift bygg 404 39 151
Renholdsoperatør
Renholder
Bygg- og anleggskoordinator 404 39 086
Reinhaldskoordinator 404 39 138
Reinhaldar (vikar)
Formann Teknisk drift - Veg 404 39 147
Teknisk drift bygg 404 39 149
Reinhaldar
Formann bygg og vedlikehald 404 39 150