Oversikt over tilsette


Tilsette - Fister skule

Ansatte i avdelingen Fister skule
Namn Tittel Telefon E-post
Vikar
Kontaktlærar
Lærar
Tilkallingsvikar
Lærar
Lærar
Lærer
Lærar
Lærar
Barne- og ungdomsarbeidar
Adjunkt
SFO leiar 404 39 219
Rektor 404 39 215
Lærar
Barne- og ungdomsarbeidar
Mijøarbeider
Kontaktlærar
Lærar
Miljøterapeut