Oversikt over tilsette


Tilsette - Tilrettelagte tenester (HAB)

Ansatte i avdelingen Tilrettelagte tenester (HAB)
Namn Tittel Telefon E-post
Miljøarbeidar
Miljøarbeidar
Assistent
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 095
Vikar
Barne - og ungdomsarbeidar
Miljøarbeidar