Kommunalt vatn

Vassglas på fjellet

Teknisk seksjon har ansvaret for drift og vedlikehald av 8 vassverk og tilhøyrande ledningsnett.

Utbygging av kommunalt vatn er ei prioritert oppgåve.

Meir informasjon finn du i filene til høgre.

Kontaktinformasjon:

 

Meir informasjon finn du i filene til høgre.

Vakttelefon for kommunale vassabonnentar: 480 76 000

Publisert av Else Marie Førre. Sist endra 14.01.2015

Oskar Ommundsen

Teknisk leiar
Mob: 404 39 130
E-post :  
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland - 51 75 70 00 - postmottak@hjelmeland.kommune.no
padlock