Du er her:

Politikk


Under denne artikkelen finn du Reglementsamling politiske utval.

Under dei ulike utvala (i venstremenyen) finn du oversikt og kontaktinformasjon for politikarane i dei enkelte utvala.

Under menypunktet "Politisk møteplan" finn du møtekalender samt saksdokument/vedlegg til dei ulike utvala.

Kommunestyret sitt øvste organ er kommunestyret som blir valt av innbyggjarane kvart fjerde år.

Kommunestyret vel formannskap, ordførar og varaordførar samt andre styre, råd og utval etter behov.

Kva saker som skal avgjerast av kommunestyret sjøl og kva saker som kan avgjerast i eit anna utval eller av rådmannen, har kommunestyret vedteke i delegasjonsreglement (sjå reglementsamlinga) der ikkje anna følgjer av lov.

Ordføraren er kommunen sin framste representant. Han kallar inn og leiar møta i kommunestyret og formannskapet. Ordføraren er også det daglege bindeleddet mellom dei folkevalde og administrasjonen.

Sjå også filene i høgremenyen.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30