Du er her:

Hjelmeland frivilligsentral

Frivilligsentralen

Hjemeland frivilligsentral har fylgjande visjon:

"DELT  GLEDE!"

 

Tur på Jøsneset Dugnad Mælslia


Hovudmål for Hjelmeland frivilligsentral er å skape gode fellesskap.

Hjelmeland frivilligsentral har etter dei lokale vedtektene fylgjande formål:

Frivilligsentralen skal vere ein møteplass som er open for alle med lyst til å vere med
på frivillig verksemd.
Sentralen skal vere eit kraftsenter og kontaktpunkt for menneske, foreiningar/ lag og
det offentlege.


 

Faste aktivitetar i Frivilligsentralen sitt lokale:
- Sjakk kvar tysdag kl 19.00
- Seniordans kvar tysdag kl 16.30

Andre aktivitetar/tilbod:
- Rådgjeving til frivillige lag og organisasjonar
- Utlån av av lokale og utstyr til frivillige lag og organisasjonar
- Samarbeid med frivillige lag og organisasjonar
- Koordinering av bulystprosjekt i samarbeid med frivillige lag
- Koordinering av av NRK sin TV-aksjon i samarbeid med frivillige lag
- Samarbeidspartner i intergreringsarbeid for flyktningar
- Formidling av brukte møbler og fritidsutstyr
- Sosial hobbyverkstad i sløydsalen onsdag kl 17.00 på Hjelmeland skule
- Kafe med middagsservering og kulturelle innslag onsdag kl 11.30 på Hjelmeland omsorgssenter og torsdag kl 11.30 på Årdal omsorgssenter (sept-apr)
- "Glade hjul" kvar måndag på Årdal omsorgssenter
- "Trimmen for alle" annakvar måndag rundt om i bygdene
- Førjulstreff med fakkeltog, julegrantenning, og juleverkstad i Hjelmelandsvågen i samarbeid med frivillige lagFrivilligsentralen vert leia av Åsmund Sigmundstad som har kontor i Hjelmelandsvågen i Vågahuset 1. etg, inngong frå sjøsida.
Besøksadresse: Vågavegen 115.
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Telefon 404 39 156/ 404 39 155

E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no

Publisert av Åsmund Sigmundstad. Sist endra 15.01.2015

Kontakt

Hjelmeland kommune Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51757000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500

Åsmund Sigmunstad

Leiar Frivilligsentralen
Mob: 404 39 155
E-post :  

Se også

Artikkel (1)
HJELMELAND KOMMUNE Kommunehuset 4130 HJELMELAND Telefon: 51 75 70 00postmottak@hjelmeland.kommune.no
padlock