Du er her:

Hjelmeland frivilligsentral

Frivilligsentralen - Klikk for stort bilete

Hjemeland frivilligsentral har fylgjande visjon:

Bidra med det du kan.

 

Tur på Jøsneset - Klikk for stort bilete Dugnad Mælslia - Klikk for stort bilete

Hovudmål for Hjelmeland frivilligsentral:

Samordne den frivillige innsatsen som privatpersonar og frivillige organisasjonar i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Hjelmeland frivilligsentral har etter dei lokale vedtektene fylgjande formål:

Frivilligsentralen skal vere ein møteplass som er open for alle med lyst til å vere med
på frivillig verksemd.
Sentralen skal vere eit kraftsenter og kontaktpunkt for menneske, foreiningar/ lag og
det offentlege.

Aktivitetar/tenester:

- Språkkafe kvar onsdag kl 18.00 på biblioteket                                                                                                    - Hjelmelandsven, formidling av frivillige                                                                                                                - Kvardagsven formidling av frivillige i samarbeid med omsorgssenteret og kyrkja  - Besøkshundteneste                                            
- Rådgjeving til frivillige lag og organisasjonar
- Utlån av av lokale og utstyr til frivillige lag og organisasjonar
- Samarbeid med frivillige lag og organisasjonar
- Koordinering av av NRK sin TV-aksjon i samarbeid med bygdaråd og frivillige lag
- Samarbeidspartner i intergreringsarbeid for flyktningar
- Formidling av brukte møbler og fritidsutstyr
- Sosial hobbyverkstad i sløydsalen onsdag kl 17.00 på Hjelmeland skule
- Kafe med middagsservering og kulturelle innslag onsdag kl 11.30 på Årdal omsorgssenter (sept-apr)
- "Glade hjul" kvar måndag på Årdal omsorgssenter
- "Trimmen for alle" annakvar måndag rundt om i bygdene
- Seniordans kvar måndag kl 18.00 på frivilligsentralen                                                                                         - Førjulstreff med fakkeltog, julegrantenning, og juleverkstad i Hjelmelandsvågen i samarbeid med Røde kors


Frivilligsentralen vert leia av Åsmund Sigmundstad som har kontor i Hjelmelandsvågen i Vågahuset 1. etg, inngong frå sjøsida.
Besøksadresse: Vågavegen 115.
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Telefon 404 39 156/ 404 39 155

E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no

Publisert av Åsmund Sigmundstad. Sist endra 14.03.2016
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500

Se også