Kartportal i Hjelmeland

Her finn du kartportalar som fyller ulike behov.

 

Hjelmeland kommune og 14 andre kommunar er med i eit samarbeid kalla "Smartkommune".  Dette har medført kartportalen "Kart Smartkommune". Karta her skal vera like oppdaterte som den enkelte kommune sine kart til ei kvar tid er.
 

Kartinnsyn
Kartinnsyn er ein enkel kartportal som gir deg som brukar lett tilgang til kartdata og informasjon om reguleringsplanar. Dennekan også nyttast på nettbrett og mobil, og med GPS kan du georeferere posissjonen din inn i kartet, slik at du ser eigen kartposisjon. Det er kopling mellom denne portalen og Utvida kartinnsyn-portalen.
 

Utvida kartinnsyn
Arbeider du med eit byggjeprosjekt og har bruk for eit situasjonskart i målestokk, eller vil teikne i kartet i samband med byggjesøknad. Då kan Utvida kartinnsyn vera det verktøyet du har bruk for. Denne løysinga har større funksjonaliet, men og noko meir krevjande å bruke.
 

Temakartportalen
er kartportal som blir drifta av Fylkesmannen. Her finn du ein samla tilgang til mange tema, til dømes geologi,
 

Naturkommunen Hjelmeland ønskjer å leggja til retta for at naturen i endå større grad skal bli ein arena til rekreasjon, trivsel og betre helse. Kommunen har derfor eit titals merka turløyper som blir viste på digitale kart.   

Du finn også kart over turar i Hjelmeland på Stavanger Turistforening si heimeside.

Sist endra 30.09.2015
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500

Haldis Karine Nilsen

Plan- og forvaltninssjef
Mob: 404 39 120
E-post :  

Se også

Tenester (1)