Karttenester i Hjelmeland

Hjelmeland kommune og 14 andre kommunar er med i eit samarbeid kalla Smartkommune. Dette har medført ein kartportal Kart Smartkommune. Karta her skal vera like oppdaterte som den enkelte kommune sine kart til ei kvar tid er.
 

NY Kartportal med planregister.
 

Temakart Rogaland  er ei internettbasert kartteneste som viser fleire tema enn vanleg kart, feks geologi, biologisk mangfald, verna natur osb.

I tillegg er gardskart eit nyttig reiskap. Her kan ein søkjer på gnr/bnr og få opp arealet på eigedomen, areal på dei ulike teigane, og markslag både på innmark og utmark. I dette kartet kan ein og måle areal m.m.

 

Naturkommunen Hjelmeland ønskjer å leggja til retta for at naturen i endå større grad skal bli ein arena til rekreasjon, trivsel og betre helse. Kommunen har derfor eit tital merka turløyper som blir viste på digitale kart.   

Du finn også kart over turar i Hjelmeland på Stavanger Turistforening si heimeside.

Publisert av Torild Natland/ Else Marie Førre. Sist endra 12.02.2014
Haldis Karine Nilsen

Haldis Karine Nilsen

Kommunesjef Bygdeutvikling
Mob: 404 39 120
E-post :  
Haldis Karine Nilsen

Haldis Karine Nilsen

Kommunesjef Bygdeutvikling
Mob: 404 39 120
E-post :  

Kontakt

Hjelmeland kommune Kommunehuset
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51757000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500
Haldis Karine Nilsen

Haldis Karine Nilsen

Kommunesjef Bygdeutvikling
Mob: 404 39 120
E-post :  

Se også

 
HJELMELAND KOMMUNE Kommunehuset 4130 HJELMELAND Telefon: 51 75 70 00postmottak@hjelmeland.kommune.no
padlock