Beredskap

Hjelmelandsvågen - Klikk for stort bilete

Kontaktinformasjon i krisesituasjonar (dagtid):

Telefon: 51 75 70 00 (08.30-15.00)

E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no
Heimeside: www.hjelmeland.kommune.no
Postadresse: Hjelmeland kommune, Vågavegen 116,  4130 Hjelmeland
Besøksadresse: Vågavegen 116, Hjelmelandsvågen.

Vakttelefon (døgnvakt) 489 76 000

Overordna kriseleiing
Ved større ulukker, katastrofar eller kriser som rammar større grupper av menneske og som er meir omfattande enn det ordinære hjelpeapparatet taklar tilfredsstillande, skal det etablerast ei kriseleiing i kommunen.

Kriseleiinga skal koordinere og leie alle kommunale tiltak når ei krise oppstår.

Kriseleiinga består av følgjande personar:
Leiar: Ordførar Bjørn Laugaland tlf  404 39 010
Operativ leiar: Rådmann Dag Flacké  tlf 404 39 011
Beredskapskontakt: Ass. rådmann Sigve Hia tlf 404 39 012
Seksjon fagområda: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kristian Hausken tlf 404 39 050
Seksjon fagområda: Kommunalsjef Oppvekst Sigrund Kleppa tlf 404 39 170
Informasjon: Leiar Kundesenter Kirsten Hansson, tlf 404 39 005
Helse: Kommuneoverlege John Nessa, 404 39 087


Leiar og operativ leiar vurderer krisa sitt omfang. Leiar og eller operativ leiar innkallar etter behov kommunen si kriseleiing og naudsynt fagpersonale i og utanfor kommunen.

Ansvar og oppgåver i samband med ulike krisehandteringar er nærare beskrive i kommunen sitt Beredskapsplanverk 2014-2017, vedtatt av kommunestyret 02.04.2014 i sak 029/14.


Krisepsykiatrisk team
Hjelmeland kommune har etablert eit eige krisepsykiatrisk team som trer saman når spesielle hendingar eller situasjonar krev det. Krisepsykiatrisk team trer saman etter avgjerd av leiar eller ved kommunen si overordna kriseleiing.

Krisepsykiatrisk team består av følgjande personar:

Kommuneoverlege (leiar), leiar barnevern, leiar helsestasjon, einingsleiar HOS, leiar psykisk helse, soknepresten og lensmannen.

----
Viktige telefonnr i Hjelmeland.

Vakttelefon (døgnvakt) 489 76 000

Publisert av Sigve Hia. Sist endra 05.01.2016
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?
Bjørn  Laugaland

Bjørn Laugaland

Ordførar
Telefon : 404 39 010
Mob: 404 39 010
E-post :  
Tenester (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland - 51 75 70 00 - postmottak@hjelmeland.kommune.no      Webredaktør: Kirsten Hansson
Login for redigering