Betaling for heimehjelp

Betaling for heimehjelp (kr. pr. time)
Netto inntekt Gebyr i kr.
Inntil 2G 90
2G-3G 150
3G-4G 200
4G-5G 250
5G og over 300

 

Betaling for heimehjelp (maks kr. pr. mnd)
Netto inntekt Gebyr i kr.
Inntil 2G - makspris 200
2G - 3G 1000
3G - 4G 1600
4G - 5G 2300
5G og over 2900