Betaling for mat og middagslevering - omsorgssentra

Betaling for mat og middagslevering
Mat Gebyr i kr.
Frokost/kveldsmat 50
Middag servert i omsorgsenter, pensjonist 80
Middag servert i omsorgsenter, andre 110
Middag for oppvarming heime 110
Spesialdiett for oppvarming heime 125