Opphald ved omsorgssenter - betalingssatsar

Betaling for korttidsopphald
Pris for Sats i kr. pr. døgn
Korttidsopphald 160
Avlastning Gratis

 

Betaling for langtidsopphald:


75% av inntekt mellom kr 7 000,- og folketrygda sitt grunnbeløp, og 85% av overskytande inntekt.