Betaling dagsenter

Betaling for dagsenter 2020
Pris for Sats i kr. pr. dag
Dagsenter 90
Middag 85
Totalt 160
Transport t/r dagsenter 50