Betaling dagsenter

Betaling for dagsenter 2022
Pris for Sats i kr. pr. dag
Dagsenter 94
Middag 87
Totalt 183
Transport t/r dagsenter 54