Betaling dagsenter

Betaling for dagsenter 2021
Pris for Sats i kr. pr. dag
Dagsenter 92
Middag 85
Totalt 179
Transport t/r dagsenter 52