Betaling dagsenter

Betaling dagsenter

Betaling for dagsenter 2023
Pris for Sats i kr. pr. dag
Dagsenter 96
Middag 92
Totalt 188
Transport t/r dagsenter 58