Betaling for heimehjelp

Betaling for heimehjelp (kr. pr. time)
Netto inntekt Gebyr i kr.
Inntil 2G 95
2G-3G 158
3G-4G 210
4G-5G 264
5G og over 318

 

Betaling for heimehjelp (maks kr. pr. mnd)
Netto inntekt Gebyr i kr.
Inntil 2G - makspris 210
2G - 3G 1 035
3G - 4G 1 670
4G - 5G 2 400
5G og over 3 020