Betaling for heimehjelp

Netto inntekt Gebyr i kr.
Inntil 2G 93
2G-3G 155
3G-4G 206
4G-5G 258
5G og over 310