Betaling for heimehjelp

Betaling for heimehjelp

Betaling for heimehjelp (kr. pr. time)

Betaling for heimehjelp (kr. pr. time)
Netto inntekt Gebyr i kr.
Inntil 2G 102
2G-3G 140
3G-4G 225
4G-5G 285
5G og over 340

 

Betaling for heimehjelp (maks kr. pr. mnd)

Betaling for heimehjelp (maks kr. pr. mnd)
Netto inntekt Gebyr i kr.
Inntil 2G - makspris 230
2G - 3G 1 095
3G - 4G 1 770
4G - 5G 2 560
5G og over 3 200