Betaling for heimehjelp

Betaling for heimehjelp (kr. pr. time)
Netto inntekt Gebyr i kr.
Inntil 2G 97
2G-3G 161
3G-4G 213
4G-5G 268
5G og over 323

 

Betaling for heimehjelp (maks kr. pr. mnd)
Netto inntekt Gebyr i kr.
Inntil 2G - makspris Avventes (sats 2020 = 210)
2G - 3G 1 052
3G - 4G 1 697
4G - 5G 2 438
5G og over 3 068