Betaling for mat og middagslevering - omsorgssentra

Betaling for mat og middagslevering 2022
Mat Gebyr i kr.
Frokost/kveldsmat 51
Middag servert i omsorgsenter, pensjonist 87
Middag servert i omsorgsenter, andre 117
Middag for oppvarming heime 123
Spesialdiett for oppvarming heime 138