Betaling for mat og middagslevering - omsorgssentra

Betaling for mat og middagslevering 2021
Mat Gebyr i kr.
Frokost/kveldsmat 50
Middag servert i omsorgsenter, pensjonist 85
Middag servert i omsorgsenter, andre 115
Middag for oppvarming heime 120
Spesialdiett for oppvarming heime 135