Leigesatsar omsorgsbustad

Leigesatsar omsorgsbustad

Betaling for omsorgsbustad 2023
Type bustad Leige per md
Omsorgsbustad liten (hybelleilegeheit) 3 055
Omsorgsbustader, leilegheit 6 115
50% rabatt per mnd v/over 15 døgn per mnd på korttidsopphald institusjon med høg dagsats
Fiber 350
Utvask per time 450 inkl. mva
Vaktmeisterteneste, rydding per time 370 inkl. mva