Fellingsavgifter 2022/2023

Fellingsavgifter 2022/2023

Fellingsavgifter 2022/2023
Fellingsavgift Kr
Elg, vaksen 580
Elg, kalv 340
Satsane vert endra før jaktstart i 2023, ved nye statlege satsar for 2023/2024
Hjort, kalv 270
Skadefellingsløyve, kjøtt pr kg, hjortevilt 60
Satsane vert endra før jaktstart i 2023, ved nye statlege satsar for 2023/2024