Gebyr for skjønn ved forpakting

Forpakting 2022
Gebyr Kr
Skjønn 4 600