Gebyr for skjønn ved forpakting

Forpakting 2021
Gebyr Kr
Skjønn 4 500