Betalingssatsar avlaup

Betalingssatsar avlaup
Avlaup 2019 Gebyr eks mva Gebyr inkl mva
Tilknytingsgebyr per vassmålarekvivalent
Normal sats 25 000,- 31 250,-
Redusert sats 2 500,- 3 125,-
Fastledd
Næring 1 747,- 2 183,-
Bustad 1 747,- 2 183,-
Fritidsbustad 1 747,- 2 183,-
Forbruksgebyr
Målt forbruk per m3 14,89 18,61
Stipulert forbruk bustad - Arealkategori 1 1 638,- 2 048,-
Stipulert forbruk bustad - Arealkategori 2 4 914,- 6 143,-
Stipulert forbruk bustad - Arealkategori 3 8 190,- 10 238,-
Stipulert forbruk bustad - Arealkategori 4 16 381,- 20 476,-
Stipulert forbruk - fritidsbustad 1 638,- 2 048,-
Mellombels bruk av avlaup
Depositum for mellombels tilkopling 25 000,- 31 250,-
Påslepp
Behandling av søknad om påslepp (per søknad) 5 000,- 6 250,-
Søknad om endring av løyve (per søknad) 1 500,- 1 875,-
Oppfølgjing av høve i strid med forureiningsforskrifta (etter medgått tid per time) 1 000,- 1 250,-
Tilsyn og kontroll med olje- og fettutskiljarar (per anlegg) 3 000,- 3 750,-
Årsgebyr = fastledd + forbruksgebyr