Betalingssatsar avlaup

Satsane gjeld for 2022.

Tilknytningsgebyr pr. vassmålarerekvivalent
Tilknytningsgebyr Eks. mva Inkl. mva
Normal sats 25 000 31 250
Redusert sats 2 500 3 125
Fastledd
Fastledd Eks. mva Inkl. mva
Næring 1 785 2 231
Bustad 1 785 2 231
Hytter, naust 1 785 2 231
Forbruksgebyr
Forbruksgebyr Eks. mva Inkl. mva
Målt forbruk pr. m3 14,89 18,61
Stipulert forbruk arealkategori 1 1 638 2 048
Stipulert forbruk arealkategori 2 4 914 6 143
Stipulert forbruk arealkategori 3 8 190 10 238
Stipulert hytter, naust 1 638 2 048
Midlertidig bruk av avlaup
Midlertidig bruk av avlaup Eks. mva Inkl. mva
Depositum til midlertidig tilkobling 25 000 31 250
Påslepp av olje og fett
Påslepp av olje og fett Eks. mva Inkl. mva
Behandling av søknad om påslepp (per søknad) 5 000 6 250
Søknad i endring av løyve (per søknad) 1 500 1 875
Oppfølging av forhold i stid med forureingslova (etter medgått tid per time) 1 000 1 250
Tilsyn og kontroll med olje- og fettutskillare (per anlegg) 3 000 3 750

* Årsgebyr = fastledd + forbruksgebyr