Betalingssatsar avlaup

Betalingssatsar avlaup

Satsane gjeld for 2023.

Tilknytningsgebyr pr. vassmålarerekvivalent
Tilknytningsgebyr Eks. mva Inkl. mva
Normal sats 25 000 31 250
Redusert sats 2 500 3 125
Fastledd
Fastledd Eks. mva Inkl. mva
Næring 1 611 2 014
Bustad 1 611 2 014
Hytter, naust 1 611 2 014

Forbruksgebyr pris per m3

Forbruksgebyr pris per m3
Pris per m3 Inkl mva
21,59 27

Forbruksgebyr

Forbruksgebyr
Brukerkategori Fastledd Stipulert forbruk Årsgebyr Årsgebyr inkl. mva
Stipulert forbruk arealkategori 1 1 611 2 375 3 986 4 983
Stipulert forbruk arealkategori 2 1 611 7 125 8 736 10 920
Stipulert forbruk arealkategori 3 1 611 11 875 13 486 16 857,5
Stipulert hytter, naust 1 611 2 375 3 986 4 983
Midlertidig bruk av avlaup
Midlertidig bruk av avlaup Eks. mva Inkl. mva
Depositum til midlertidig tilkobling 25 000 31 250
Påslepp av olje og fett
Påslepp av olje og fett Eks. mva Inkl. mva
Behandling av søknad om påslepp (per søknad) 5 000 6 250
Søknad i endring av løyve (per søknad) 1 500 1 875
Oppfølging av forhold i stid med forureingslova (etter medgått tid per time) 1 000 1 250
Tilsyn og kontroll med olje- og fettutskillare (per anlegg) 3 000 3 750

* Årsgebyr = fastledd + forbruksgebyr