Betalingssatsar offentleg vatn

Betalingssatsar offentleg vatn

Satsane gjeld for 2023.

Tilknytningsgebyr pr. vassmålarerekvivalent
Tilknytningsgebyr Eks. mva Inkl. mva
Normal sats 25 000 31 250
Redusert sats 2 500 3 125
Fastledd
Fastledd Eks. mva Inkl. mva
Næring 1 876 2 345
Bustad 1 876 2 345
Hytter, naust 1 876 2 345

Forbruksgebyr - Pris per m3

Forbruksgebyr - Pris per m3
Pris per m3 Inkl mva
14,51 18,13

Forbruksgebyr

Forbruksgebyr
Forbruksgebyr Fastledd Stipulert forbruk Årsgebyr Årsgebyr inkl. mva
Stipulert forbruk arealkategori 1 1 876 1 596 3 472 4 340
Stipulert forbruk arealkategori 2 1 876 4 788 6 664 8 330
Stipulert forbruk arealkategori 3 1 876 7 981 9 857 12 321
Stipulert hytter, naust 1 873 1 596 3 472 4 340

Vassmålarleige

Vassmålarleige
Størrelse på vassmålar Eks. mva Inkl. mva
3/4 317 396
1 - 2 1 030 1 288
2 1/2 - 4 5 129 6 411
Oppmøtegebyr for avlesing av vassmålar
Oppmøtegebyr for avlesing av vassmålar Eks. mva Inkl. mva
2 000 2 500

Midlertidig bruk av vatn

Midlertidig bruk av vatn
Kva Eks. mva Inkl. mva
Depositum til midlertidig tilkobling 25 000 31 250

*Årsgebyr = fastledd + forbruksgebyr