Betalingssatsar offentleg vatn

Satsane gjeld for 2022.

Tilknytningsgebyr pr. vassmålarerekvivalent
Tilknytningsgebyr Eks. mva Inkl. mva
Normal sats 25 000 31 250
Redusert sats 2 500 3 125
Fastledd
Fastledd Eks. mva Inkl. mva
Næring 2 356 2 945
Bustad 2 356 2 945
Hytter, naust 2 356 2 945
Forbruksgebyr
Forbruksgebyr Eks. mva Inkl. mva
Målt forbruk pr. m3 11,50 14,34
Stipulert forbruk arealkategori 1 1 265 1 581
Stipulert forbruk arealkategori 2 3 795 4 744
Stipulert forbruk arealkategori 3 6 325 7 906
Stipulert hytter, naust 1 265 1 581
Vassmålarleige
Vassmålarleige Eks. mva Inkl. mva
3/4 317 396
1 - 2 1 030 1 288
2 1/2 - 4 5 129 6 411
Oppmøtegebyr for avlesing av vassmålar
Oppmøtegebyr for avlesing av vassmålar Eks. mva Inkl. mva
2 000 2 500
Midlertidig bruk av vatn
Midlertidig bruk av avlaup Eks. mva Inkl. mva
Depositum til midlertidig tilkobling 25 000 31 250

*Årsgebyr = fastledd + forbruksgebyr