Betalingssatsar privat utslepp

Betalingssatsar utsleppsløyve - kloakk 2021
Type Gebyr 2021 Gebyr 2021 inkl. mva
Generelt rådgjevingsgebyr 1 270 1 588
Behandling av forslag til teknisk plan 12 300 15 375
Utsleppskløyve - kloakk
Søknad om nytt eller fornying under 50 pe 4 370 5 463
Søknad om nytt eller fornying over 50 pe 17 150 21 438