Betalingssatsar privat utslepp

Betalingssatsar utsleppsløyve - kloakk
Type Gebyr 2020 Gebyr 2020 inkl. mva
Generelt rådgjevingsgebyr 1 250 1 563
Behandling av forslag til teknisk plan 12 300 15 375
Utsleppskløyve - kloakk
Søknad om nytt eller fornying under 50 pe 4 300 5 375
Søknad om nytt eller fornying over 50 pe 17 150 21 438