Betalingssatsar privat utslepp

Betalingssatsar utsleppsløyve - kloakk 2022
Type Gebyr 2022 Gebyr 2022 inkl. mva
Generelt rådgjevingsgebyr 1 270 1 588
Behandling av forslag til teknisk plan 12 300 15 375
Utsleppskløyve - kloakk
Søknad om nytt eller fornying under 50 pe 4 460 5 575
Søknad om nytt eller fornying over 50 pe 17 500 21 875