Betalingssatsar privat utslepp

Betalingssatsar privat utslepp

Betalingssatsar utsleppsløyve - kloakk 2023
Type Gebyr 2023 Gebyr 2023 inkl. mva
Generelt rådgjevingsgebyr 1 270 1 588
Behandling av forslag til teknisk plan 13 100 16 374
Utsleppskløyve - kloakk
Søknad om nytt eller fornying under 50 pe 4 728 5 910
Søknad om nytt eller fornying over 50 pe 18 550 23 188