Betalingssatsar privat utslepp

Betalingssatsar utsleppsløyve - kloakk
Type Gebyr 2019 Gebyr 2019 inkl. mva
Generelt rådgjevingsgebyr 1 220 1 525
Behandling av forslag til teknisk plan 12 180 15 225
Utsleppskløyve - kloakk
Søknad om nytt eller fornying under 50 pe 4 250 5 313
Søknad om nytt eller fornying over 50 pe 17 000 21 250