Betalingssatsar vatn

Betalingssatsar vatn
Vatn Gebyr eks mva Gebyr inkl mva
Tilknytingsgebyr per vassmålarekvivalent
Normal sats 25 000,- 31 250,-
Redusert sats 2 500,- 3 125,-
Fastledd
Næring 2 251,- 2 814,-
Bustad 2 251,- 2 814,-
Fritidsbustad 2 251,- 2 814,-
Forbruksgebyr
Målt forbruk per m3 12,13 15,16
Stipulert forbruk bustad - Arealkategori 1 1 334,- 1 668,-
Stipulert forbruk bustad - Arealkategori 2 4 002,- 5 003,-
Stipulert forbruk bustad - Arealkategori 3 6 670,- 8 338,-
Stipulert forbruk bustad - Arealkategori 4 13 340,- 16 676,-
Stipulert forbruk fritidsbustad 1 334,- 1 668,-
Vassmålarleige
3/4 tommer 308,- 385,-
1 - 2 tommer 1 000,- 1 250,-
2 1/2 - 4 tommer 4 980,- 6 225,-
Avlesing av vassmålar - Oppmøtegebyr 2 000,- 2 500,-
Mellombels bruk av vatn
Depositum for mellombels tilkopling 25 000,- 31 250,-
Årsgebyr = fastledd + forbruksgebyr