Betalingssatsar jordlovs- og konsesjonsbehandling

Gebyr jordlovs- og konsesjonsbehandling
Gebyr (statleg styrt) Kr
Deling, omdisponering 500 / 2 001
Konsesjonsbehandling, minste-/maksgebyr 1 000 / 5 001