Betalingssatsar seksjonering

Betalingssatsar seksjonering

Betalingssatsar seksjonering 2023
Type Gebyr kr Gebyr inkl. mva
Søknad om seksjonering, jf. eigarseksjonslova, pr. time 1 270 1 588