Betalingssatsar sekjsonering

Type Gebyr kr
Søknad om seksjonering, jf. eigarseksjonslova 1 220 pr. time