Betalingssatsar sekjsonering

Betalingssatsar seksjonering 2019
Type Gebyr kr Gebyr inkl. mva
Søknad om seksjonering, jf. eigarseksjonslova, pr. time 1 220 1 525