Betalingssatsar oppretting / endring av eigedom

Desse gebyra gjeld behandling etter Plan og bygningslova § 20-1, dispensasjonar etter Plan- og bygningslova og/eller Jordlovsbehandling.

Betalingssatsar for oppretting / endring av eigedom 2021
Type Gebyr kr
Søknad om frådeling, oppretting av festetomt og f.punkt Pbl. § 20-1 5 550
Jordlovshandsaming / konsesjonshandsaming:
Deling / omdisponering (Statleg styrt) 500 / 2 001
Konsesjonshandsaming min.gebyr / maks. gebyr (Statleg styrt) 1 000 / 5 001
Søknad om frådeling, oppretting av festetomt og f.punkt Pbl. § 20-1 5 550

 

Dersom tiltaket ditt krev dispensasjon vil gebyr for dette kome i tillegg:

Betalingssatsar dispensasjonar 2021
Type Gebyr kr
Dispensasjonar frå føremål i kommuneplan/ reguleringsplan eller fra § 1-8 i pbl 14 300
Andre dispensasjonar 8 650