Leigeprisar kommunal bustad

Leigeprisar kommunal bustad

Leigeprisar kommunal bustad
Type bustad Leige per månad
Hybelleiligheit (1 soverom) 4 520
Mindre einebustad (2 soverom) 6 600
Familiebustad (3 soverom) 7 710
Familiebustad (4 soverom) 7 940
Rom i bufelleskap 4 300
Hjelmeland bustadstifting 7 290
Garasje 160
Tillegg for møblering per mnd 160
Korttidsleige:
Møblert hybel, per døgn 160
Utvask per time 370 inkl. mva
Vakmeisterteneste, rydding per time 370 inkl. mva