Leigeprisar møterom og lokale

Leigeprisar møterom og lokale

Leigeprisar møterom og lokale - pris pr rom/dag (døgn)
Rom Frivillige lag/organisasjonar Private arrangement Kommersielle føretak
Gymsalar og kommunestyresal kr 0 kr 1 590 kr 2 660
Møterom, klasserom o.l. kr 0 kr 850 kr 1 590
Kantiner / bruk av kjøkken kr 0 kr 1 065 kr 1 590
Vakmeisterteneste Kan tingast for kr 350 /time
Pris pr. rom/dag (døgn)