Leigeprisar Spinneriet

Leigeprisar Spinneriet

Leigeprisar Spinneriet - Pris pr rom/dag (døgn)
Rom Tal personar Frivillige lag/organisasjonar Private arrangement Kommersielle føretak
Sal 1. etg* inntil ca 75 kr 0 kr 2 000 kr 2 500
Sal 2. etg* inntil ca 55 kr 0 kr 2 000 kr 2 500
Kafé 2. etg* inntil ca 35 kr 0 kr 1 000 kr 1 200
Kjøkken tilleggsteneste kr 0 kr 200 kr 300
Vaktmeisterteneste kan tingast kr 350,- pr time
*inkluderer ikkje bruk av kjøkken
Pris pr rom/dag (døgn) 2023