Leigeprisar Spinneriet

Leigeprisar Spinneriet

Leigeprisar Spinneriet - Pris pr rom/dag (døgn)
Rom Tal personar Frivillige lag/organisasjonar Private arrangement Kommersielle føretak
Sal 1. etg* inntil ca 75 kr 0 kr 2 060 kr 2 575
Sal 2. etg* inntil ca 55 kr 0 kr 2 060 kr 2 575
Kafé 2. etg* inntil ca 35 kr 0 kr 1 030 kr 1 235
Kjøkken tilleggsteneste kr 0 kr 205 kr 310
Vaktmeisterteneste kan tingast kr 360,- pr time
*inkluderer ikkje bruk av kjøkken
Pris pr rom/dag (døgn) 2024