Tomteprisar

Tomteprisar 2021
Refusjon Kr
Kommunale bustadfelt:
Refusjon råtomt per m2 30
Refusjon tomteteknisk arbeid - generelt 126 000
Refusjon råtomt - Prestagarden - per m2 75
Industriareal:
Refusjon råtomt, veg, vatn og kloakk - heile kommunen - per m2 70