Tomteprisar

Tomteprisar 2022
Refusjon Kr
Kommunale bustadfelt:
Refusjon råtomt per m2 31
Refusjon tomteteknisk arbeid - generelt 128 000
Refusjon råtomt - Prestagarden - per m2 77
Industriareal:
Refusjon råtomt, veg, vatn og kloakk - heile kommunen - per m2 72
Wictor Juul
E-post
Telefon 488 98 353