Tomteprisar

Tomteprisar

Tomteprisar 2023
Refusjon Kr
Kommunale bustadfelt:
Refusjon råtomt per m2 80
Refusjon tomteteknisk arbeid - generelt 136 300
Industriareal:
Refusjon råtomt, veg, vatn og kloakk - heile kommunen - per m2 76