Informasjon om innsyn og offentlegheit

Du kan be om innsyn i dokument, sjølv om dei inneheld informasjon underlagt teieplikt, eller er unntatt offentlegheit.

Om innsyn, lov, rettleiar: 

Postjournal - postliste

Postjournalen vert publisert på nett to verkedagar etter at dokumenta er registrert. Dokumenta i postjournalen er tilgjengeleg i 365 dagar.

Du kan søkja på arkivsak, dokumentnummer eller på ord i tittelen til det du leitar etter.

 

Møteoversikt og sakspapir

Her visast den politiske møtekalenderen for året, med møta i dei ulike utvala. Du kan også vise tidlegare møte tilbake frå hausten 2005 og framover ved velje periode.

Du kan finne møtedokument ved å gå via eit politisk utval, og du kan sjå oversikt over medlemmene i det enkelte utvalet.