Bondeposten 2/2019

Informasjonsskriv frå Hjelmeland kommune, Plan og forvaltning, nr 2/19.
25.årgang. Ansvarleg redaktør: Haldis K. Nilsen, redaksjon: Torborg Kleppa, Anne Kari Skogerbø, Kristofer Tveiterå.  Foto: Anne Kari Skogerbø.