Bondeposten 1/2020

Informasjonsskriv frå Hjelmeland kommune avdeling plan og forvaltning, nr 1/20.

26. årgang.
Ansvarleg redaktør: Haldis K. Nilsen.
Redaksjon: Torborg Kleppa, Anne Kari Skogerbø, Kristofer Tveiterå.