Bondeposten 1/2020

12 Autorisasjon plantevern

Norsk landbruksrådgiving Rogaland, NLR, pleier arrangere autorisasjonskurs kvar vinter. Nå er stort sett kurssesongen over for denne vinteren. Dersom du har autorisasjon frå før, og treng fornying, er det mogleg å ta nytt kurs og eksamen på nett, på Mattilsynet si nettside.

Gjennomgang av tema og oppgåver tek noko tid, men det gjer det om ein skal ha ein dag på kurs og. På nett kan du ta noko om gongen, lagre og fortsette ein annan dag ved høve. Du må ha gjennomført alle obligatoriske oppgåver før du får tatt eksamen.